Historie af Kai

Lidt historie af Kai

I april 2004 bragte “Glem ikke”, Præstø lokalhistorisk Forenings blad, en artikel bestående af optryk af avisomtale fra 1935 om fjordsvømninger, hvor lokale unge konkurrerede i svømning fra Præstø til Elnasminde (nu Fjordkroen) – og somme tider tilbage igen. Svømningerne blev nøje beskrevet og tiderne oplyst.

kai

Den dille, der åbenbart havde grebet den lokale ungdom, greb nu også Kai Christiansen, lokalhistoriker og konkurrence-svømmer siden 1948.  Ideen og målet var nu at genoplive fjordsvømningerne, men som et arrangeret og sikkert løb med følgebåde og livreddere.  For at skabe opmærksomhed og PR omkring tanken gik Kai selv i vandet fulgt af en båd med to tidtagere.

Turen til Elnasminde blev gjort på 1:52 – en halv time bedre end rekorden fra 1935.  Nu kom pressen ind i billedet, da både Præstø Avis og DR Regionalen berettede om turen og ideen.

DR Regionalen indbød nu til fjordsvømning i august 2004.  Det blev ikke noget tilløbsstykke, kun tre meldte sig, til gengæld svømmede de stærkt og slettede Kais rekord.  Men nu var der skabt opmærksomhed, som kunne bruges, når den første “rigtige” fjordsvømning skulle afholdes i sommeren 2005.

Det var et stort forarbejde, der skulle gøres.  Allervigtigst var det at finde et sted til omklædning, sekretariat og forplejning.  Præstø Roklub var med på ideen og var villige til at stille klubhuset til rådighed og meget vigtigt at stå som arrangør, så roklubbens medlemskab af DIF`s kollektive ansvarsforsikring ville kunne dække eventuelle uheld i forbindelse med svømningen.

Men også officials skulle findes, følgebåde og livreddere skaffes, økonomi og forplejning ordnes og invitationer udsendes, samt et utal af mindre, praktiske opgaver.  Det var spændende, om der ville komme deltagere nok til, at det var “ulejligheden værd”.  Men det gjorde der – 31 svømmere meldte sig til 2. søndag i august, hvilket siden er blevet fast dag for afviklingen.

Starten gik nu fra Elnasminde til badestranden i Præstø, og svømmerne startede i seks grupper med 5 min. mellemrum og med hver sin hættefarve.  Et uforudset problem var imidlertid, at en del svømmere havde svært ved at orientere sig og kom til at svømme betydeligt længere end de 4,7 km, som ruten er opmålt til.  Men ingen uheld og tilmed tilfredse svømmere, som efter løbet blev bespist med sandwiches fremstillet af et køkkenhold i roklubbens køkken.  Til vinderne var der sølvpokaler udsat af Præstø Kommune samt lodtrækningspræmier givet af byens forretninger. Pæmierne blev overrakt af fru Ketty Jensen, Tappernøje, der kunne fortælle, at hun som skolepige i 1935 havde set Laurits Larsen, daværende ejer af Elnasminde dyste på fjorden med et par konkurrenter og bagefter invitere alle tilskuere på is – her kunne man virkelig høre historiens sus!

Det første arrangement slog nogle ting fast, bl. a.  at Bådelauget Dalen og Præstø Roklub leverede følgebådene sammen med Falck, der også havde livreddere med samt at arrangementet støttedes af Møns Bank.  Til gengæld var der andre ting, der måtte rettes.  Målet var den gamle ponton badebro, der dog snart blev fyldt op med svømmere og tilskuere, så den sank næsten 1 meter.  Det blev ændret til mål på stranden, som også var mere tilskuervenligt.  Desuden måtte man finde en måde at afmærke ruten på.  Den fandt man hos Anders Linnet, “Rubber Duck”, som venligt både udlånte og udlagde 10 store, orange bøjer til afmærkning af ruten.

Hvert år er deltagerne blevet opfordret til at komme med ris, ros og ideer, så der er sket forbedringer hele tiden.  I 2006 var der 35 tilmeldte, som nu kunne købe T-shirts med fjordmotiv af maleren Jan Jensen.  2007 havde igen 35 til start, og årets nyhed var, at man nu spiste varm mad sammen, hvilket er medvirkende til en meget hyggelig stemning.  Efter et par forsøg har man nu lagt sig fast på Chili Con Carne, som er meget velkommen, især hvis vandet har været koldt.  Arrangementet står i stor gæld til et hold af kvindelige roere og venner af svømningen, som har forestået den vigtige del af forløbet.  Vejret kan drille med mere end kulde, det kan også blæse så meget, at man nærmer sig grænsen for det forsvarlige.  Sådan gik det i 2008 med 42 tilmeldte. DMI`s udsigt blev fulgt nøje, og på et møde dagen før stævnet blev det besluttet at ændre ruten for at øge sikkerheden.  Den gik nu skråt over mod Hollænderskoven, som via bøjer blev fulgt 1, 5 km ud mod et vendepunkt og retur samme vej – alt ialt 3, 0 km.  Det blev en ny måde at afvikle på – lidt kortere, lidt hurtigere og med start og mål same sted.  Flere forslog, at denne måde skulle fortsætte, men den oprindelige rute blev bibeholdt, bl.a. fordi mange anså det for en udfordring at krydse fjorden fra kyst til kyst.

Efterhånden var fjordsvømningen blevet både velkendt og anerkendt, så deltagerlisten var fuldt tegnet blot to uger efter, at invitationen var lagt ud af Præstø Bykalender.  I årene 2009 0g 2010 var der 50 tilmeldinger plus ventelister, så i 2011 øgedes deltagertallet til 60, grænsen for hvor mange, der kan spise i bådehallen.

Man kan sige, at Præstø Fjordsvømning nu efter 8 år er blevet veletableret.  Selve afviklingen vil fortsætte som før men den sportslige del vil nu blive forestået af Vordingborg Svømmeklub.  Den lokale styregruppe på 7 medlemmer består af folk, der har erfaring med fjorden fra sejlsport, roning eller svømning, og Kai, der startede det, er rykket ned til at være menig deltager.  Vi ved, at vi har sat Præstø på svømningens Danmarkskort, og vi tror, at det også i bredere forstand har betydet god reklame for byen, som har omfattet fjordsvømningen med megen velvilje.